Mitä eroa putkipaaluseinämän ja kiinnitetyn paaluseinän välillä on?


Vastaus 1:

Molemmat seinätyypit ovat eräs tukiseinä, jota käytetään, kun haluat mennä maan alle.

Putkipaaluseinät ovat hyvin samankaltaisia ​​kuin sotilaspaaluseinät, ja niitä voidaan pitää jopa sellaisinaan.

Sotilaspaaluseinä käyttää tyypillisesti H-paalua ja paalujen välissä puu- tai teräslevyä.

Putkipaaluseinä käyttää onttoa vaippapaalua ajaakseen maahan ja siinä on lukittuvat metallilevy paalujen välillä. Tyypillisesti vaippapaalu täytetään osittain tai kokonaan betonilla, mutta ei aina.

Kiinnityspaalu käyttää erilujuista betonia sarjassa paaluissa, jotka menevät päällekkäin muodostaen tiiviin seinäpinnan. Alustavat paalut tehdään betoniteräksestä. Heidät ajaa ensin. Kun niiden on annettu asettua, ne poraavat teräsbetonipaalut tai toissijaiset paalut poraamalla osaan alustavaa paalua.