Mitä eroa on metafysiikan ja ontologian välillä?


Vastaus 1:

Päällekkäisyyttä on varmasti jonkin verran, mutta metafysiikka on laajempaa ja sitä voidaan soveltaa moniin tieteenaloihin ontologian ulkopuolella (ts. Epistemologian, etiikan, kielen jne. Metafysiikka). Mielipiteet eroavat tästä, mutta metafysiikan kentästäni olen sitä mieltä, että se koskee abstrakteja kysymyksiä ja menee yksityiskohtaisemmin asioiden taustalla olevaan luonteeseen. Metafysiikka on päättelykehys, jota voidaan soveltaa melkein mihin tahansa, ja ontologia on yksi näistä asioista. Mutta olet oikeassa siinä, että sellainen kysymys kuin "mikä on X: n ontologinen tila" on myös metafyysinen kysymys.


Vastaus 2:

Ontologia on systemaattinen lähestymistapa siihen, millaisia ​​perusasioita siellä on. Mitä tarkoitan "perus"? Tyyppien on oltava riittävän yleisiä, etteivät ne kuulu minkään tietyn tieteen, kuten biologian, aiheeseen. Mieti esimerkiksi tiettyjen asioiden, kuten sinä ja minä, ja auringon, ja näiden esineiden ominaisuuksien tai ominaisuuksien välistä eroa. Kaikki tieteet edellyttävät tätä erottelua esineiden ja niiden ominaisuuksien välillä. Joten tämän eron luonteen ymmärtäminen on keskeinen ontologinen kysymys.

Mutta ontologia ei ole muuta kuin mitä metafysiikassa on. Metafysiikka on kuin ontologiaa siinä mielessä, että se koskee todellisuuden tiettyjä hyvin yleisiä näkökohtia, mitä tahansa todellisuuden rakenteeseen liittyvää. Joten esimerkiksi syy-yhteyden luonne, onko olemassa vapaa tahto, ovat metafyysisiä kysymyksiä. Jumalan olemassaolo on metafyysinen kysymys, mutta metafysiikka ei koske pelkästään ei-fyysisiä kokonaisuuksia koskevia kysymyksiä. On olemassa sellainen asia kuin materialistiset metafyysiset näkemykset, jotka eivät tue ei-fyysisten kokonaisuuksien olemassaoloa. Voimme sanoa, että metafysiikka sisältää ontologiaa, mutta myös mitä tahansa hyvin yleistä todellisuutta koskevaa kysymystä, joka on niin yleinen, ettei rajoitu yhteen erikoistieteisiin. Esimerkiksi kiista aiheesta determinismista ja vapaasta tahdosta.


Vastaus 3:

Metafysiikka on käytäntö, jolla avaimet ja käsitteet puretaan elämästä kontekstistaan, josta heillä on merkitys, ja sitten abstraktioidaan ja regensoidaan nämä termit metafyysisiin termeihin. Kun metafysikaaliset termit on irrotettu ja irrotettu järkevyydestä ja todellisesta käytöstä, ne ovat osa metafyysistä kieltä, ja niillä on käytössään ja merkityksessään vain metafyysinen esimerkki, esim. Reedioidut tautologiset merkit, jotka ovat järjetöntä, jos niitä "käytetään uudelleen" tavalliseen maailmaan.

Ontologia seuraa tätä käytäntöä vain kahdella termillä "oleminen" ja "olemassaolo", esimerkiksi yksinkertainen ja tietty tavanomainen lause "olennot olemassa" voidaan metafysikaalistaa monien vuosien ja tuhansien sivujen jälkeen ontologiseksi väitteeksi, että "olennot ovat olemassa", ja lauseketta "olennot" ja "olemassa" on käytettävä tietyn metafysiikan puheen rauhoittavan sotkevan askeleen mukaisesti.


Vastaus 4:

Metafysiikka on käytäntö, jolla avaimet ja käsitteet puretaan elämästä kontekstistaan, josta heillä on merkitys, ja sitten abstraktioidaan ja regensoidaan nämä termit metafyysisiin termeihin. Kun metafysikaaliset termit on irrotettu ja irrotettu järkevyydestä ja todellisesta käytöstä, ne ovat osa metafyysistä kieltä, ja niillä on käytössään ja merkityksessään vain metafyysinen esimerkki, esim. Reedioidut tautologiset merkit, jotka ovat järjetöntä, jos niitä "käytetään uudelleen" tavalliseen maailmaan.

Ontologia seuraa tätä käytäntöä vain kahdella termillä "oleminen" ja "olemassaolo", esimerkiksi yksinkertainen ja tietty tavanomainen lause "olennot olemassa" voidaan metafysikaalistaa monien vuosien ja tuhansien sivujen jälkeen ontologiseksi väitteeksi, että "olennot ovat olemassa", ja lauseketta "olennot" ja "olemassa" on käytettävä tietyn metafysiikan puheen rauhoittavan sotkevan askeleen mukaisesti.


Vastaus 5:

Metafysiikka on käytäntö, jolla avaimet ja käsitteet puretaan elämästä kontekstistaan, josta heillä on merkitys, ja sitten abstraktioidaan ja regensoidaan nämä termit metafyysisiin termeihin. Kun metafysikaaliset termit on irrotettu ja irrotettu järkevyydestä ja todellisesta käytöstä, ne ovat osa metafyysistä kieltä, ja niillä on käytössään ja merkityksessään vain metafyysinen esimerkki, esim. Reedioidut tautologiset merkit, jotka ovat järjetöntä, jos niitä "käytetään uudelleen" tavalliseen maailmaan.

Ontologia seuraa tätä käytäntöä vain kahdella termillä "oleminen" ja "olemassaolo", esimerkiksi yksinkertainen ja tietty tavanomainen lause "olennot olemassa" voidaan metafysikaalistaa monien vuosien ja tuhansien sivujen jälkeen ontologiseksi väitteeksi, että "olennot ovat olemassa", ja lauseketta "olennot" ja "olemassa" on käytettävä tietyn metafysiikan puheen rauhoittavan sotkevan askeleen mukaisesti.


Vastaus 6:

Metafysiikka on käytäntö, jolla avaimet ja käsitteet puretaan elämästä kontekstistaan, josta heillä on merkitys, ja sitten abstraktioidaan ja regensoidaan nämä termit metafyysisiin termeihin. Kun metafysikaaliset termit on irrotettu ja irrotettu järkevyydestä ja todellisesta käytöstä, ne ovat osa metafyysistä kieltä, ja niillä on käytössään ja merkityksessään vain metafyysinen esimerkki, esim. Reedioidut tautologiset merkit, jotka ovat järjetöntä, jos niitä "käytetään uudelleen" tavalliseen maailmaan.

Ontologia seuraa tätä käytäntöä vain kahdella termillä "oleminen" ja "olemassaolo", esimerkiksi yksinkertainen ja tietty tavanomainen lause "olennot olemassa" voidaan metafysikaalistaa monien vuosien ja tuhansien sivujen jälkeen ontologiseksi väitteeksi, että "olennot ovat olemassa", ja lauseketta "olennot" ja "olemassa" on käytettävä tietyn metafysiikan puheen rauhoittavan sotkevan askeleen mukaisesti.


Vastaus 7:

Metafysiikka on käytäntö, jolla avaimet ja käsitteet puretaan elämästä kontekstistaan, josta heillä on merkitys, ja sitten abstraktioidaan ja regensoidaan nämä termit metafyysisiin termeihin. Kun metafysikaaliset termit on irrotettu ja irrotettu järkevyydestä ja todellisesta käytöstä, ne ovat osa metafyysistä kieltä, ja niillä on käytössään ja merkityksessään vain metafyysinen esimerkki, esim. Reedioidut tautologiset merkit, jotka ovat järjetöntä, jos niitä "käytetään uudelleen" tavalliseen maailmaan.

Ontologia seuraa tätä käytäntöä vain kahdella termillä "oleminen" ja "olemassaolo", esimerkiksi yksinkertainen ja tietty tavanomainen lause "olennot olemassa" voidaan metafysikaalistaa monien vuosien ja tuhansien sivujen jälkeen ontologiseksi väitteeksi, että "olennot ovat olemassa", ja lauseketta "olennot" ja "olemassa" on käytettävä tietyn metafysiikan puheen rauhoittavan sotkevan askeleen mukaisesti.


Vastaus 8:

Metafysiikka on käytäntö, jolla avaimet ja käsitteet puretaan elämästä kontekstistaan, josta heillä on merkitys, ja sitten abstraktioidaan ja regensoidaan nämä termit metafyysisiin termeihin. Kun metafysikaaliset termit on irrotettu ja irrotettu järkevyydestä ja todellisesta käytöstä, ne ovat osa metafyysistä kieltä, ja niillä on käytössään ja merkityksessään vain metafyysinen esimerkki, esim. Reedioidut tautologiset merkit, jotka ovat järjetöntä, jos niitä "käytetään uudelleen" tavalliseen maailmaan.

Ontologia seuraa tätä käytäntöä vain kahdella termillä "oleminen" ja "olemassaolo", esimerkiksi yksinkertainen ja tietty tavanomainen lause "olennot olemassa" voidaan metafysikaalistaa monien vuosien ja tuhansien sivujen jälkeen ontologiseksi väitteeksi, että "olennot ovat olemassa", ja lauseketta "olennot" ja "olemassa" on käytettävä tietyn metafysiikan puheen rauhoittavan sotkevan askeleen mukaisesti.


Vastaus 9:

Metafysiikka on käytäntö, jolla avaimet ja käsitteet puretaan elämästä kontekstistaan, josta heillä on merkitys, ja sitten abstraktioidaan ja regensoidaan nämä termit metafyysisiin termeihin. Kun metafysikaaliset termit on irrotettu ja irrotettu järkevyydestä ja todellisesta käytöstä, ne ovat osa metafyysistä kieltä, ja niillä on käytössään ja merkityksessään vain metafyysinen esimerkki, esim. Reedioidut tautologiset merkit, jotka ovat järjetöntä, jos niitä "käytetään uudelleen" tavalliseen maailmaan.

Ontologia seuraa tätä käytäntöä vain kahdella termillä "oleminen" ja "olemassaolo", esimerkiksi yksinkertainen ja tietty tavanomainen lause "olennot olemassa" voidaan metafysikaalistaa monien vuosien ja tuhansien sivujen jälkeen ontologiseksi väitteeksi, että "olennot ovat olemassa", ja lauseketta "olennot" ja "olemassa" on käytettävä tietyn metafysiikan puheen rauhoittavan sotkevan askeleen mukaisesti.


Vastaus 10:

Metafysiikka on käytäntö, jolla avaimet ja käsitteet puretaan elämästä kontekstistaan, josta heillä on merkitys, ja sitten abstraktioidaan ja regensoidaan nämä termit metafyysisiin termeihin. Kun metafysikaaliset termit on irrotettu ja irrotettu järkevyydestä ja todellisesta käytöstä, ne ovat osa metafyysistä kieltä, ja niillä on käytössään ja merkityksessään vain metafyysinen esimerkki, esim. Reedioidut tautologiset merkit, jotka ovat järjetöntä, jos niitä "käytetään uudelleen" tavalliseen maailmaan.

Ontologia seuraa tätä käytäntöä vain kahdella termillä "oleminen" ja "olemassaolo", esimerkiksi yksinkertainen ja tietty tavanomainen lause "olennot olemassa" voidaan metafysikaalistaa monien vuosien ja tuhansien sivujen jälkeen ontologiseksi väitteeksi, että "olennot ovat olemassa", ja lauseketta "olennot" ja "olemassa" on käytettävä tietyn metafysiikan puheen rauhoittavan sotkevan askeleen mukaisesti.


Vastaus 11:

Metafysiikka on käytäntö, jolla avaimet ja käsitteet puretaan elämästä kontekstistaan, josta heillä on merkitys, ja sitten abstraktioidaan ja regensoidaan nämä termit metafyysisiin termeihin. Kun metafysikaaliset termit on irrotettu ja irrotettu järkevyydestä ja todellisesta käytöstä, ne ovat osa metafyysistä kieltä, ja niillä on käytössään ja merkityksessään vain metafyysinen esimerkki, esim. Reedioidut tautologiset merkit, jotka ovat järjetöntä, jos niitä "käytetään uudelleen" tavalliseen maailmaan.

Ontologia seuraa tätä käytäntöä vain kahdella termillä "oleminen" ja "olemassaolo", esimerkiksi yksinkertainen ja tietty tavanomainen lause "olennot olemassa" voidaan metafysikaalistaa monien vuosien ja tuhansien sivujen jälkeen ontologiseksi väitteeksi, että "olennot ovat olemassa", ja lauseketta "olennot" ja "olemassa" on käytettävä tietyn metafysiikan puheen rauhoittavan sotkevan askeleen mukaisesti.


Vastaus 12:

Metafysiikka on käytäntö, jolla avaimet ja käsitteet puretaan elämästä kontekstistaan, josta heillä on merkitys, ja sitten abstraktioidaan ja regensoidaan nämä termit metafyysisiin termeihin. Kun metafysikaaliset termit on irrotettu ja irrotettu järkevyydestä ja todellisesta käytöstä, ne ovat osa metafyysistä kieltä, ja niillä on käytössään ja merkityksessään vain metafyysinen esimerkki, esim. Reedioidut tautologiset merkit, jotka ovat järjetöntä, jos niitä "käytetään uudelleen" tavalliseen maailmaan.

Ontologia seuraa tätä käytäntöä vain kahdella termillä "oleminen" ja "olemassaolo", esimerkiksi yksinkertainen ja tietty tavanomainen lause "olennot olemassa" voidaan metafysikaalistaa monien vuosien ja tuhansien sivujen jälkeen ontologiseksi väitteeksi, että "olennot ovat olemassa", ja lauseketta "olennot" ja "olemassa" on käytettävä tietyn metafysiikan puheen rauhoittavan sotkevan askeleen mukaisesti.


Vastaus 13:

Metafysiikka on käytäntö, jolla avaimet ja käsitteet puretaan elämästä kontekstistaan, josta heillä on merkitys, ja sitten abstraktioidaan ja regensoidaan nämä termit metafyysisiin termeihin. Kun metafysikaaliset termit on irrotettu ja irrotettu järkevyydestä ja todellisesta käytöstä, ne ovat osa metafyysistä kieltä, ja niillä on käytössään ja merkityksessään vain metafyysinen esimerkki, esim. Reedioidut tautologiset merkit, jotka ovat järjetöntä, jos niitä "käytetään uudelleen" tavalliseen maailmaan.

Ontologia seuraa tätä käytäntöä vain kahdella termillä "oleminen" ja "olemassaolo", esimerkiksi yksinkertainen ja tietty tavanomainen lause "olennot olemassa" voidaan metafysikaalistaa monien vuosien ja tuhansien sivujen jälkeen ontologiseksi väitteeksi, että "olennot ovat olemassa", ja lauseketta "olennot" ja "olemassa" on käytettävä tietyn metafysiikan puheen rauhoittavan sotkevan askeleen mukaisesti.


Vastaus 14:

Metafysiikka on käytäntö, jolla avaimet ja käsitteet puretaan elämästä kontekstistaan, josta heillä on merkitys, ja sitten abstraktioidaan ja regensoidaan nämä termit metafyysisiin termeihin. Kun metafysikaaliset termit on irrotettu ja irrotettu järkevyydestä ja todellisesta käytöstä, ne ovat osa metafyysistä kieltä, ja niillä on käytössään ja merkityksessään vain metafyysinen esimerkki, esim. Reedioidut tautologiset merkit, jotka ovat järjetöntä, jos niitä "käytetään uudelleen" tavalliseen maailmaan.

Ontologia seuraa tätä käytäntöä vain kahdella termillä "oleminen" ja "olemassaolo", esimerkiksi yksinkertainen ja tietty tavanomainen lause "olennot olemassa" voidaan metafysikaalistaa monien vuosien ja tuhansien sivujen jälkeen ontologiseksi väitteeksi, että "olennot ovat olemassa", ja lauseketta "olennot" ja "olemassa" on käytettävä tietyn metafysiikan puheen rauhoittavan sotkevan askeleen mukaisesti.