Mikä on ero HRIS: n, HCM: n ja HRMS: n välillä?


Vastaus 1:

Alla oleva HRIS vs. HCM vs. HRMS-taulukko osoittaa suuret toiminnalliset erot kolmen lyhenteen välillä ja minkä toiminnallisuuden tulisi liittyä kuhunkin.

HRIS (henkilöstöresurssien tietojärjestelmä)

HRIS-ohjelmisto on suunniteltu hallitsemaan ihmisiä, politiikkoja ja menettelytapoja.

HCM (Human Capital Management)

HCM-ohjelmisto sisältää kaikki HRIS-elementit, mutta lisää kykyjen hallintaan ja globaaleihin ominaisuuksiin, kuten monikielisen, monivaluuttaisen, maakohtaisen muotoilun ja mahdollisesti lokalisoinnin.

HRMS (henkilöstöhallinnon järjestelmä)

Henkilöresurssien hallintajärjestelmän ohjelmistotoimittajat kattavat tyypillisesti kaikki HRIS-elementit ja monet sisältävät HCM: n ominaisuudet. Koska HRMS-liiketoiminta on niin massiivista ja kattaa niin suuren määrän työntekijöiden kokoa ja toiminnallisia vaatimuksia, kaikilla HRMS-palveluntarjoajilla ei ole tarjottavanaan progressiivista Talent Management -komponenttia.


Vastaus 2:

HRIS on lyhenne henkilöstötietojärjestelmistä, kun taas HRMS tarkoittaa henkilöstöhallintajärjestelmää tai ohjelmistoa. Korkeimmalla tasolla näitä termejä käytetään vaihtokelpoisesti edustamaan HR-toiminnoissa käytettyjä tekniikkajärjestelmiä.

HCM (inhimillisen pääoman hallinta) viittaa kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, jota yritys noudattaa tärkeimmän omaisuudensa: ihmistensä hallinnassa. HCM on ihmiskeskeinen lähestymistapa, jolla hyödynnetään parhaiten yrityksen henkilöstöresursseja, ja se viittaa sekä strategisiin että teknisiin elementteihin, joita tarvitaan monenlaisiin henkilöstötoimintaan liittyvissä toimissa. HCM tarjoaa yrityksille mahdollisuuden raportoida ja analysoida henkilöstöresurssien tietoja tehdä parempia strategisia organisaatiopäätöksiä.


Vastaus 3:

HRIS on lyhenne henkilöstötietojärjestelmistä, kun taas HRMS tarkoittaa henkilöstöhallintajärjestelmää tai ohjelmistoa. Korkeimmalla tasolla näitä termejä käytetään vaihtokelpoisesti edustamaan HR-toiminnoissa käytettyjä tekniikkajärjestelmiä.

HCM (inhimillisen pääoman hallinta) viittaa kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, jota yritys noudattaa tärkeimmän omaisuudensa: ihmistensä hallinnassa. HCM on ihmiskeskeinen lähestymistapa, jolla hyödynnetään parhaiten yrityksen henkilöstöresursseja, ja se viittaa sekä strategisiin että teknisiin elementteihin, joita tarvitaan monenlaisiin henkilöstötoimintaan liittyvissä toimissa. HCM tarjoaa yrityksille mahdollisuuden raportoida ja analysoida henkilöstöresurssien tietoja tehdä parempia strategisia organisaatiopäätöksiä.


Vastaus 4:

HRIS on lyhenne henkilöstötietojärjestelmistä, kun taas HRMS tarkoittaa henkilöstöhallintajärjestelmää tai ohjelmistoa. Korkeimmalla tasolla näitä termejä käytetään vaihtokelpoisesti edustamaan HR-toiminnoissa käytettyjä tekniikkajärjestelmiä.

HCM (inhimillisen pääoman hallinta) viittaa kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, jota yritys noudattaa tärkeimmän omaisuudensa: ihmistensä hallinnassa. HCM on ihmiskeskeinen lähestymistapa, jolla hyödynnetään parhaiten yrityksen henkilöstöresursseja, ja se viittaa sekä strategisiin että teknisiin elementteihin, joita tarvitaan monenlaisiin henkilöstötoimintaan liittyvissä toimissa. HCM tarjoaa yrityksille mahdollisuuden raportoida ja analysoida henkilöstöresurssien tietoja tehdä parempia strategisia organisaatiopäätöksiä.