Mikä on kemiallinen sidosero HCl: n ja NaCl: n välillä?


Vastaus 1:

naCl:

1.Nacl on neutraali

2.Nacl on kiinteä

3.Nacl ei hiili Na2Co3: lla

4.Naclia käytetään suolateollisuuden valmistuksessa

5.Nacl vapauttaa OH-negatiivista ionia

HCl

1.Hcl on happo

2.Hcl on kaasu

3.Hcl kiteytyy Na2co3: lla

4.Hcl: tä ei käytetä suolateollisuuden valmistuksessa

5.Hcl reagoi uudelleen H positiivinen ioni

OLE SEURAAVA MINUN JA KIITOS VASTAUKSENI

Lue lisää Brainly.in - https: //brainly.in/question/1715 ...


Vastaus 2:

HCl: ssä vedyn ja kloorin välinen sidos on kovalentti. Mutta vedyn ja kloorin elektronegatiivisuuden erojen vuoksi jaettu elektronipari houkuttelee klooria. Tästä johtuen napaisuus indusoituu sidoksessa, joten HCl-sidosta voidaan kutsua polaariseksi kovalentiksi.

Muodostuessaan NaCl: sta natrium menettää valenssielektronin Na + -ionin muodostamiseksi, ja että elektroni saadaan kloorilla muodostamaan Cl-. Siten vastakkaisesti varautuneiden ionien välillä on sähköstaattinen vetovoima, tämä ei ole muuta kuin ioninen sidos.