Mikä on perusedellytys pyöreän liikkeen ja yhtenäisen liikkeen välillä?


Vastaus 1:

Yhtenäinen liike on translatoivan liikkeen tyyppi, jossa kaikki ruumiin hiukkaset liikkuvat suorassa linjassa vakionopeudella. Siten kaikki ruumiin hiukkaset peittävät saman etäisyyden millä tahansa ajanjaksolla. Ympyräliike on liike, jossa vartalo liikkuu ympyrän kehää pitkin, siten kehon hiukkaset, jotka ovat lähempänä mainitun ympyrän keskustaa, risteävät lyhyemmän matkan kuin kauempana olevat.