Mitä eroa nollaverotettujen ja vapautettujen palvelujen välillä on GST: n välillä? Kuinka nolla-luokan palvelut auttavat hankintaveron hyvityksessä?


Vastaus 1:
  1. Vapautetulla tavaroilla tarkoitetaan: nolla luokiteltua tavaraa - nämä ovat GST-tariffissa mainittuja verollisia tavaroita, joihin veroaste on merkitty nolla. Valtion viranomaiset vapauttavat verosta videotiedotteet; ja Sisältää verottomat luovutukset - Verottomat luovutukset ovat luovutuksia, joista GST ei ole vähennyskelpoinen. Esim. bensiini (päivämäärän mukaan), Intiasta ja sen ulkopuolelta tehdyt tarvikkeet jne. Nollaarvoisilla tarvikkeilla tarkoitetaan: Vientiä IntiastaVarastotiedot toimitetaan SEZ Developerille tai SEZ-yksikölle.

On huomattava, että nollahyödykkeet ovat verollisia luovutuksia, ts. Tällaisista luovutuksista on kannettu veroa, mutta niille myönnetään erityinen etu verotettaessa nollaverokannalla.

Verovapaat tavarat voivat sitä vastoin olla sekä verollisia että verottomia. Kohteet a. ja b. edellä 1 kohdassa mainitut verolliset luovutukset ovat verovapaita. Kohta c. kattaa verottomat luovutukset.

(Sivun kohdalla verottomien tavaroiden sisällyttäminen vapautettujen tavaroiden määritelmään on laillinen fiktio, koska kaikki vapautukset edellyttävät maksua. Muista kuin verovelvollisista luovutuksista ei lainkaan kanneta veroa.)

3. Tuloverot ja niiden palautus

  1. Kun henkilö suorittaa sekä verollisia että verovapaita luovutuksia, voidaan käyttää ITC: tä, joka koskee vain verollisia luovutuksia. Toisin sanoen mitään ITC: tä ei voida vaatia verovelvollisten tarvikkeiden valmistuksessa käytettyjen tuotantopanosten suhteen. Muista, että nolla-arvon mukaiset tarvikkeet ovat verollisia toimituksia, joten nolla-arvoisten tarvikkeiden tekemiseen käytettävät tuotantopanokset ovat oikeutettuja ITC: n vaatimuksiin.Jos nolla - Arvioidut tarvikkeet on suoritettu maksamatta GST: lle allekirjoittamiskirjeellä (LUT) tai joukkovelkakirjalainalla, joka on käyttämätön ITC, suhteessa panoksiin, joita käytetään tällaisten toimitusten tekemiseen.

Tästä syystä tarvikkeilla tai nollahyödykkeillä on se etu, että ne voivat vaatia ITC: tä, kun taas vapautettuja tarvikkeita tekevä toimittaja ei voi.

Hän voi lisäksi saada palautuksen voimassa olevaan ITC: hen, jos hän on tehnyt nollahyödykkeet maksamatta veroa LUT: n tai joukkovelkakirjalainan perusteella.

Huomaa, että nolla-arvon mukaisia ​​tarvikkeita voidaan suorittaa myös maksamalla IGST ja myöhemmin palauttamalla toimittaja maksamaan tälle IGST: lle.