Mitä eroa on tilastojen ja biometrian välillä?


Vastaus 1:

Biometria on matemaattisen mallinnuksen soveltaminen biologiaan.

Tilastot ovat matematiikan haara, joka käsittelee malleja, joissa on joitain tuntemattomia muunnelmia. Sillä on sovelluksia melkein kaikilla aloilla - tähtitiede, fysiikka, kemia, biologia, yhteiskuntatieteet, kielitiede,…

Molemmista on poikkileikkaus, joka on tilastollisten työkalujen soveltaminen biologiaan.