Mitä eroa on oikeudellisella säilöönotolla ja poliisin huoltajuudella Intiassa?


Vastaus 1:

Poliisin huoltajuus tarkoittaa sitä, että poliisilla on syytetty fyysisesti, kun taas oikeudellisella säilöönotolla tarkoitetaan sitä, että syytetty on asianomaisen tuomarin hallussa. Entisessä syytetty asetetaan poliisin asemaan, kun taas jälkimmäisessä se on vankila.

Kun poliisi vie henkilön pidätykseen, CrPC potkaistaan ​​sisään ja heidän on tuotettava hänet ennen tuomaria 24 tunnin kuluessa pidätyksestä. Tuomari päättää sitten, onko syytetty lähetettävä poliisin säilöönottoon (jos poliisi sitä pyytää lisätutkimuksia, todisteiden hankkimista jne.) Vai pidetäänkö hän miehistössä.

Poliisin säilöönotto kestää enintään 14 päivää, minkä jälkeen syytetty on toistettava tuomioistuimessa, ja tuomari päättää sitten jatkaa poliisin säilöönottoa vai lähettää syytetty oikeudenkäyttöön.

Kun tapaus etenee tuomioistuimessa, prosessia jatketaan, kunnes laskelma on jätetty, jolloin tuomarin on päätettävä takuita koskevasta toimenpiteestä. Jos syytteeseenpanoa ei jätetä valtuutetussa määräajassa, syytetty saa oikeudellisesti takuumaksun.

Poliisin huoltajuutta ei voida myöntää petoksellisissa rikoksissa. Poliisin huoltajuus on myös mahdollista vain siihen asti, kun asiakirja on jätetty, koska siinä vaiheessa tutkimuksia pidetään täydellisinä eikä poliisilla ole mitään syytä pyytää säilöönottoa.

Tietenkin uskon, että ymmärrätte, että poliisi ei voi kuulustella henkilöä ilman asianomaisen tuomarin lupaa, kun hän ei ole heidän pidätyssään, vaan tuomioistuimessa.


Vastaus 2:

Tuomioistuimen huolto vs. poliisin huolto

Sekä oikeudellinen säilöönotto että poliisin säilöönotto rajoittavat henkilön vapautta ja liikkumismahdollisuuksia molemmissa valtion tilanteissa. Laki ja sen edustajat (erityisesti poliisi ja tuomioistuimet) tekevät suojaavan ja ehkäisevän tavan viedä rikoksesta epäiltyä henkilöä pois yleisöstä tutkittavaksi rikoksesta asianmukaisesti ja saamaan epäillyn aseman oikeudenkäynti häntä vastaan ​​syytetyistä rikoksista.

Molemmat huoltajuudet ulotetaan usein koskemaan ihmisiä, joita epäillään rikoksesta. Suoja myönnetään, jotta epäilty olisi lain edustajien alueella tai ei kuulu avoimeen julkisuuteen.

Poliisin säilöönotolla tarkoitetaan poliisin välitöntä fyysistä säilöönottoa rikoksen johtaneelle henkilölle. Henkilö pidätetään ja tuodaan poliisiasemalle käsittelyä varten. Tämän jälkeen henkilö asetetaan poliisiaseman vankilaan. Vankilavankeus on yleensä lyhytkestoinen, koska säilöönotto voidaan peruuttaa, kun henkilö on tuotettu tuomarille 24 tunnin aikana pidätyksestä ja tuomari on myöntänyt takuita vastaan.

Poliisi voi kuulustella epäiltyä tämän tyyppisen säilöönoton yhteydessä olettaen, että epäilty lukee hänen oikeutensa ennen kuin hän todella lähettää hänet poliisiasemalle. Asianajaja on yleensä läsnä kuulusteluissa varmistaakseen, että epäillyn oikeuksia kunnioitetaan ja että mitään fyysistä vahinkoa tai raakuutta ei tapahdu. Lisäksi poliisin säilöönotto on usein tyyppi säilöönotolle epäiltyille, joille rikoksia ei voida pelata.

Oikeudellinen säilöönotto eroaa poliisin säilöönotosta monella tavalla. Tuomarin tai tuomioistuimen itsensä määräämän huoltajuuden. Tuomari määrää huoltajuuden tapauksen olosuhteista riippuen. Huoltoa voidaan myöntää, koska tuomari kieltäytyi antamasta takuita, epäilty ansaitsi oikeuden halveksuntaa ja monia muita seikkoja.

Tuomioistuimen huoltajuus on yksi tuomarin kahdesta vaihtoehdosta huoltajuuden suhteen. Tilanteesta riippuen tuomari voi määrätä epäillyn takaisin poliisin säilöön tai tuomioistuimen alaisuuteen. Tämän tyyppinen huoltajuus annetaan usein, jos epäilty ilmenee vaaroista hänen oikeuksilleen ollessaan poliisin huoltajuuden aikana. Oikeuden pidätyksen aikana ei tule kuulustella, ellei tilanne edellytä toimia tuomarin luvalla.

Rikollisen pidätysprosessi suoritetaan seuraavasti:

Poliisi pidätti epäillyn ilmoituksen tai johdon seuraamisen jälkeen. Toinen tapaus olisi epäilty pidätetty rikoksesta kiinni saamisen jälkeen.

Epäilty pidätetään kuulusteluun ja osittaiseen tutkintaan.

Epäilty esitetään tuomioistuimelle kolmella vaihtoehdolla: tuomari voi lähettää takuita ja epäiltyllä on väliaikainen vapaus, epäilty lähetetään takaisin poliisin säilöön tai hän pysyy lainkäytön alaisena.

Yhteenveto:

1.Poliisin huoltajuudella tarkoitetaan kirjaimellisesti poliisin tarjoamaa suojaa ja hoitoa, kun lainkäyttövallassa oleva henkilö on tuomarin suojassa ja turvassa.

2.Poliisin säilöönotto alkaa, kun poliisi pidättelee epäillyn ja lukee hänelle hänen oikeutensa, kun taas oikeudellinen säilöönotto tapahtuu, kun tuomari määrää epäiltyyn tämän tyyppisen säilöönoton.

3.Poliisin huoltajuuden alaisena epäilty voidaan kuulustella tietystä rikoksesta, kun taas tämä toimi on oikeudellisen säilöönoton aikana mitätön. Se voidaan peruuttaa vasta kun tuomari määrää sen rikkovan.

4.Poliisin säilöönotto on epäillyn alkuperäinen säilöönotto. Sen jälkeen kun tuomari arvioi tapauksen, epäillyllä voi olla joko väliaikainen vapaus (lähettämällä takuita), oikeudellinen säilöönotto tai hänet voidaan ottaa uudelleen poliisin säilöön.

Lue lisää:

Ero oikeudellisen huoltajuuden ja poliisin huoltajuuden välillä Ero | Tuomioistuimen huoltajuus vs. poliisin säilöönotto http: //www.differencebetween.net ...


Vastaus 3:

Tuomioistuimen huolto vs. poliisin huolto

Sekä oikeudellinen säilöönotto että poliisin säilöönotto rajoittavat henkilön vapautta ja liikkumismahdollisuuksia molemmissa valtion tilanteissa. Laki ja sen edustajat (erityisesti poliisi ja tuomioistuimet) tekevät suojaavan ja ehkäisevän tavan viedä rikoksesta epäiltyä henkilöä pois yleisöstä tutkittavaksi rikoksesta asianmukaisesti ja saamaan epäillyn aseman oikeudenkäynti häntä vastaan ​​syytetyistä rikoksista.

Molemmat huoltajuudet ulotetaan usein koskemaan ihmisiä, joita epäillään rikoksesta. Suoja myönnetään, jotta epäilty olisi lain edustajien alueella tai ei kuulu avoimeen julkisuuteen.

Poliisin säilöönotolla tarkoitetaan poliisin välitöntä fyysistä säilöönottoa rikoksen johtaneelle henkilölle. Henkilö pidätetään ja tuodaan poliisiasemalle käsittelyä varten. Tämän jälkeen henkilö asetetaan poliisiaseman vankilaan. Vankilavankeus on yleensä lyhytkestoinen, koska säilöönotto voidaan peruuttaa, kun henkilö on tuotettu tuomarille 24 tunnin aikana pidätyksestä ja tuomari on myöntänyt takuita vastaan.

Poliisi voi kuulustella epäiltyä tämän tyyppisen säilöönoton yhteydessä olettaen, että epäilty lukee hänen oikeutensa ennen kuin hän todella lähettää hänet poliisiasemalle. Asianajaja on yleensä läsnä kuulusteluissa varmistaakseen, että epäillyn oikeuksia kunnioitetaan ja että mitään fyysistä vahinkoa tai raakuutta ei tapahdu. Lisäksi poliisin säilöönotto on usein tyyppi säilöönotolle epäiltyille, joille rikoksia ei voida pelata.

Oikeudellinen säilöönotto eroaa poliisin säilöönotosta monella tavalla. Tuomarin tai tuomioistuimen itsensä määräämän huoltajuuden. Tuomari määrää huoltajuuden tapauksen olosuhteista riippuen. Huoltoa voidaan myöntää, koska tuomari kieltäytyi antamasta takuita, epäilty ansaitsi oikeuden halveksuntaa ja monia muita seikkoja.

Tuomioistuimen huoltajuus on yksi tuomarin kahdesta vaihtoehdosta huoltajuuden suhteen. Tilanteesta riippuen tuomari voi määrätä epäillyn takaisin poliisin säilöön tai tuomioistuimen alaisuuteen. Tämän tyyppinen huoltajuus annetaan usein, jos epäilty ilmenee vaaroista hänen oikeuksilleen ollessaan poliisin huoltajuuden aikana. Oikeuden pidätyksen aikana ei tule kuulustella, ellei tilanne edellytä toimia tuomarin luvalla.

Rikollisen pidätysprosessi suoritetaan seuraavasti:

Poliisi pidätti epäillyn ilmoituksen tai johdon seuraamisen jälkeen. Toinen tapaus olisi epäilty pidätetty rikoksesta kiinni saamisen jälkeen.

Epäilty pidätetään kuulusteluun ja osittaiseen tutkintaan.

Epäilty esitetään tuomioistuimelle kolmella vaihtoehdolla: tuomari voi lähettää takuita ja epäiltyllä on väliaikainen vapaus, epäilty lähetetään takaisin poliisin säilöön tai hän pysyy lainkäytön alaisena.

Yhteenveto:

1.Poliisin huoltajuudella tarkoitetaan kirjaimellisesti poliisin tarjoamaa suojaa ja hoitoa, kun lainkäyttövallassa oleva henkilö on tuomarin suojassa ja turvassa.

2.Poliisin säilöönotto alkaa, kun poliisi pidättelee epäillyn ja lukee hänelle hänen oikeutensa, kun taas oikeudellinen säilöönotto tapahtuu, kun tuomari määrää epäiltyyn tämän tyyppisen säilöönoton.

3.Poliisin huoltajuuden alaisena epäilty voidaan kuulustella tietystä rikoksesta, kun taas tämä toimi on oikeudellisen säilöönoton aikana mitätön. Se voidaan peruuttaa vasta kun tuomari määrää sen rikkovan.

4.Poliisin säilöönotto on epäillyn alkuperäinen säilöönotto. Sen jälkeen kun tuomari arvioi tapauksen, epäillyllä voi olla joko väliaikainen vapaus (lähettämällä takuita), oikeudellinen säilöönotto tai hänet voidaan ottaa uudelleen poliisin säilöön.

Lue lisää:

Ero oikeudellisen huoltajuuden ja poliisin huoltajuuden välillä Ero | Tuomioistuimen huoltajuus vs. poliisin säilöönotto http: //www.differencebetween.net ...


Vastaus 4:

Tuomioistuimen huolto vs. poliisin huolto

Sekä oikeudellinen säilöönotto että poliisin säilöönotto rajoittavat henkilön vapautta ja liikkumismahdollisuuksia molemmissa valtion tilanteissa. Laki ja sen edustajat (erityisesti poliisi ja tuomioistuimet) tekevät suojaavan ja ehkäisevän tavan viedä rikoksesta epäiltyä henkilöä pois yleisöstä tutkittavaksi rikoksesta asianmukaisesti ja saamaan epäillyn aseman oikeudenkäynti häntä vastaan ​​syytetyistä rikoksista.

Molemmat huoltajuudet ulotetaan usein koskemaan ihmisiä, joita epäillään rikoksesta. Suoja myönnetään, jotta epäilty olisi lain edustajien alueella tai ei kuulu avoimeen julkisuuteen.

Poliisin säilöönotolla tarkoitetaan poliisin välitöntä fyysistä säilöönottoa rikoksen johtaneelle henkilölle. Henkilö pidätetään ja tuodaan poliisiasemalle käsittelyä varten. Tämän jälkeen henkilö asetetaan poliisiaseman vankilaan. Vankilavankeus on yleensä lyhytkestoinen, koska säilöönotto voidaan peruuttaa, kun henkilö on tuotettu tuomarille 24 tunnin aikana pidätyksestä ja tuomari on myöntänyt takuita vastaan.

Poliisi voi kuulustella epäiltyä tämän tyyppisen säilöönoton yhteydessä olettaen, että epäilty lukee hänen oikeutensa ennen kuin hän todella lähettää hänet poliisiasemalle. Asianajaja on yleensä läsnä kuulusteluissa varmistaakseen, että epäillyn oikeuksia kunnioitetaan ja että mitään fyysistä vahinkoa tai raakuutta ei tapahdu. Lisäksi poliisin säilöönotto on usein tyyppi säilöönotolle epäiltyille, joille rikoksia ei voida pelata.

Oikeudellinen säilöönotto eroaa poliisin säilöönotosta monella tavalla. Tuomarin tai tuomioistuimen itsensä määräämän huoltajuuden. Tuomari määrää huoltajuuden tapauksen olosuhteista riippuen. Huoltoa voidaan myöntää, koska tuomari kieltäytyi antamasta takuita, epäilty ansaitsi oikeuden halveksuntaa ja monia muita seikkoja.

Tuomioistuimen huoltajuus on yksi tuomarin kahdesta vaihtoehdosta huoltajuuden suhteen. Tilanteesta riippuen tuomari voi määrätä epäillyn takaisin poliisin säilöön tai tuomioistuimen alaisuuteen. Tämän tyyppinen huoltajuus annetaan usein, jos epäilty ilmenee vaaroista hänen oikeuksilleen ollessaan poliisin huoltajuuden aikana. Oikeuden pidätyksen aikana ei tule kuulustella, ellei tilanne edellytä toimia tuomarin luvalla.

Rikollisen pidätysprosessi suoritetaan seuraavasti:

Poliisi pidätti epäillyn ilmoituksen tai johdon seuraamisen jälkeen. Toinen tapaus olisi epäilty pidätetty rikoksesta kiinni saamisen jälkeen.

Epäilty pidätetään kuulusteluun ja osittaiseen tutkintaan.

Epäilty esitetään tuomioistuimelle kolmella vaihtoehdolla: tuomari voi lähettää takuita ja epäiltyllä on väliaikainen vapaus, epäilty lähetetään takaisin poliisin säilöön tai hän pysyy lainkäytön alaisena.

Yhteenveto:

1.Poliisin huoltajuudella tarkoitetaan kirjaimellisesti poliisin tarjoamaa suojaa ja hoitoa, kun lainkäyttövallassa oleva henkilö on tuomarin suojassa ja turvassa.

2.Poliisin säilöönotto alkaa, kun poliisi pidättelee epäillyn ja lukee hänelle hänen oikeutensa, kun taas oikeudellinen säilöönotto tapahtuu, kun tuomari määrää epäiltyyn tämän tyyppisen säilöönoton.

3.Poliisin huoltajuuden alaisena epäilty voidaan kuulustella tietystä rikoksesta, kun taas tämä toimi on oikeudellisen säilöönoton aikana mitätön. Se voidaan peruuttaa vasta kun tuomari määrää sen rikkovan.

4.Poliisin säilöönotto on epäillyn alkuperäinen säilöönotto. Sen jälkeen kun tuomari arvioi tapauksen, epäillyllä voi olla joko väliaikainen vapaus (lähettämällä takuita), oikeudellinen säilöönotto tai hänet voidaan ottaa uudelleen poliisin säilöön.

Lue lisää:

Ero oikeudellisen huoltajuuden ja poliisin huoltajuuden välillä Ero | Tuomioistuimen huoltajuus vs. poliisin säilöönotto http: //www.differencebetween.net ...