Mitä eroa on kromonematan, kromoneeman ja kromomeerien välillä?


Vastaus 1:

kromonema on kromatidin kierretty keskikierre, jota pitkin kromomeeri on.

kromonemata on kelakuitu filamentti, jossa geenit sijaitsevat ja joka ulottuu kromosomin koko pituuteen.

Kromomeerejä on läsnä helmimaisina kappaleina kromoneeman päällä, ja niiden väliset alueet on nimetty sisemmiksi kromomeereiksi. Kromomeerit ovat päällekkäisten käämien alueita. Kromomeerit, jotka eroavat rakenteellisesti jäljelle jäävästä kromoneemasta siksi, että sillä on kyky syntetisoida tai kerätä itselleen suurempia määriä pysyvää nukleiinihappoa tai nukleoproteiinia.


Vastaus 2:

”Chromonema” kiertynyt lankojen massa, joka näkyy ytimessä solunjaon alkaessa. Se on kelattu kromatiinilanka yhdessä kromosomissa ..

Chromonema tai Chromonemata

Kromosomit ilmestyvät hyvin ohuina filamenteina mitoottisen profaasin aikana, näitä kutsutaan kromonemaksi tai kromonemataksi, nämä ovat kromatideja kondensaation varhaisessa vaiheessa. Näitä esiintyy kelattuna ja kierrettynä muodossa kromatidina kaikissa mitoosivaiheissa. Geenit sijaitsevat tässä rakenteessa. Kromatidit voivat sisältää yhden tai useamman kromoneeman.

”Kromomeeri” mikä tahansa helmimainen rakeisto, joka esiintyy sarjassa kromoneeman kanssa.