Mitä eroa on kondensaattoreilla ja johtimilla?


Vastaus 1:

Kondensaattorit: Se on sähkölaite, joka varastoi sähköä staattisten varausten muodossa tai mikä tahansa kaksi metallilevyä, erotettuna di-sähköllä (eristin), muodostaa kondensaattorin tai lauhduttimen

Johtimet: Sähköjohdin on aine, jossa sähkövaraus kulkee, yleensä elektronit siirtyvät helposti atomista atomiin jännitteen avulla


Vastaus 2:
  • Johtimet ovat virtamateriaalien kantoaaltoja, jotka sallivat varausten virtaamisen niiden läpi vähällä vastustuksella tai ilman sitä. Kaikki virta virtaa niiden läpi.Johdinjohdin ei sinänsä ole piirielementti.Johtimien resistiivisyys, mittoineen yhdistettynä, tekee piirin resistanssista.Kaikki johdot ja piirirekisterin virtareitit tarkoittavat ihanteellista johdinta, jolla ei ole vastusta.Kondensaattori on passiivinen piirin elementti, joka pystyy varastoimaan energiaa.Kondensaattoreilla on myös rooli vaihtovirtapiireissä tehokertoimen korjaamiseksi, moottorien käyntiä varten ja useissa toiminnoissa elektronisissa piireissä. Vaihtovirtapiireissä ne tarjoavat jännitettä johtavat virrat.