Mikä on ero sovelletun ja puhtaan kielellisen välillä?


Vastaus 1:

Puhdas kielitiede on vain teoreettista ja keskittyy kielen kaikkiin puoliin itsenäisenä järjestelmänä. Sellaiset näkökohdat kuin kielen äänijärjestelmä, kielen syntaktinen rakenne,… Mutta kun kaikkia näitä teoreettisia kysymyksiä mukautetaan käsittelemään jotakin reaalimaailman ongelmaa, kuten kielten opettamista, siitä tulee sovellus! Joten käytät näitä teorioita ratkaistaksesi todellisen maailman ongelman. Voit tehdä kontrastin tutkimuksen esimerkiksi äänijärjestelmästä opetustarkoituksiin. Tai kuinka kieli saadaan.


Vastaus 2:

Soveltuva kielitiede tarkoittaa, että aihe on suunnattu reaalimaailman soveltamiseen. Puhekielen asiantuntijan olisi otettava soveltava kielitiede, koska heidän on tiedettävä, kuinka kielitieteen tietämystä voitaisiin soveltaa heidän valitsemaansa alaan.

Puhdas kielitiede ei sisällä asiayhteyttä. Te käsittelette teorioita tiedon tarkoituksessa. Tieto tietämyksen vuoksi. Haluan esimerkiksi kehittää syntaksin teorian / lain, joka kattaa kaikki mahdolliset kielet lähitulevaisuudessa. Sillä ei todellakaan ole suoraa sovellettavaa käyttöä (vielä), mutta se laajentaa kielitaidoa.