Kaksinumeroisen numeron numeroiden summa on numeron ja numeron välinen erotus, joka saadaan vaihtamalla numeroiden sijainnit. Mitä eroa numeron numeroilla on?


Vastaus 1:

Kaksinumeroisen numeron numeroiden summa on numeron ja numeron välisestä erotuksesta, joka saadaan vaihtamalla numeroiden sijainnit. Mikä on selvä ero numeron numeroiden välillä?

Olkoot numerot a ja b.

Kysymyksestä meillä on:

a+b=(10a+b)(10b+a)=9(ab)10b=8aa + b = (10a + b) - (10b + a) = 9(a - b) \Rightarrow 10b = 8a

5b=4aa=5, b=4ab=1\Rightarrow 5b = 4a \Rightarrow a = 5,\ b = 4 \Rightarrow a - b = 1

Vastaus: 1


Vastaus 2:

J-ohjelmointikielen käyttö:

Luo kokonaisluvut välillä 10–99, säilytä ne a. Erota numerot jokaisesta kokonaisluvusta a-tilassa ja tallenna Spertaalit numeroparit b: ssä. Summa kutakin numeroparia b: nä. Tallenna numeroparisummat sanassa sa ja lisää ne:

] sa =. + / „1 b = .sep a = .10 - 99

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Käännä erotetut numerot, jotka on tallennettu kohtaan b. Muunna kaikki käännetyt numeroparit kokonaislukuiksi, ja tallenna käänteisten numeroiden kokonaisluvut ra: na.

] ra = .10 #. |. "1 b

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 7 27 27 47 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99

Löydä kokonaisluku a: sta, kun sen numerot käännetään ja että käännetyn numeron kokonaisluku vähennetään alkuperäisestä kokonaisluvusta, ero on yhtä suuri kuin alkuperäisen kokonaisluvun kahden numeron summa

a # ~ sa = ra-a

45

Vastaus on 45

<<<< >>>>

Tarkistaa:

(5 + 4) = 54 - 45

1 - (totta)

<<<< >>>>

"Sivilisaatio etenee laajentamalla tärkeiden operaatioiden lukumäärää, jotka voimme suorittaa ajattelematta niitä."

- Alfred North Whitehead