Onko eroa kiinteytymisen ja kiteytymisen välillä?


Vastaus 1:

Kyllä, suurin osa ihmisistä ei ymmärrä sitä ja pitää heitä samanlaisina. Mutta teknisesti siinä on valtava ero.

Kiinteyttämisen tarkoitetaan prosessia, jolla neste muunnetaan kiinteäksi. Tämä on lämpötilasta / paineesta riippuvainen ilmiö.

Vaikka kiteytyminen on nesteen muuttumista kiteiksi. Se on temp gradiantti ja kriittinen nukleiinin koosta riippuvainen ilmiö.

Erottaa nämä kaksi. Havaitaan, että kiinteytymistä ei tapahdu edes sulamispisteen / kiinteytymislämpötilan alapuolella, jos stabiileja nukleja ei muodostu, mikä tarkoittaa, ettei kiteytymistä, ja tällaista materiaalitilaa kutsutaan superjäähdytetyksi nesteeksi.

Vielä yksi asia, joka voi auttaa sinua ymmärtämään tämän, ovat amorfiset materiaalit, jotka eivät kiteydy kiinteytyessään, koska lämmön poistumisnopeus on niin nopea, että atomit eivät tiedä tarpeeksi aikaa saavuttaa vakaimmin kiteytetty sijainti. He yrittävät saavuttaa vakaat kidehila-asennonsa, mutta niiden liike pysähtyy nopean jäähtymisen vuoksi. Tällaisissa tapauksissa materiaalit jähmettyvät, mutta kiteytymistä ei tapahdu. Katso ylimääräiset metalliset lasit ja amorfiset ohutkalvot ymmärtääksesi yksityiskohdat.

Yksi mielenkiintoinen ilmiö tapahtuu metalleissa, kun ne käyvät läpi vaihemuutoksen. Esimerkiksi tavalliset hiiliteräkset kiteytyvät fcc-kiderakenteeksi, kun ne jäähdytetään nesteestä kiinteään tilaan. Jäähdyttäessä edelleen, kasvokeskeisen kuutio (FCC) kiderakenteen vaihestabiilisuus heikkenee, kun taas kehon keskitetty kuutio (BCC) kasvaa. 550 ° C: n lämpötiloissa fcc ei ole enää vakaa, joten uudelleenkiteytyminen tapahtuu ja kiinteät FCC-kiteet muuttuvat BCC-kiteiksi.

Toivottavasti se auttaa sinua ymmärtämään noita ilmiöitä.


Vastaus 2:

Kiinteistyminen on yleinen prosessi, jolla nestemäisestä aineesta (tai nestemäisestä seoksesta) tulee kiinteä aine. Kiinteä aine voi olla järjestetty tai epäorgaaninen, se on ero.

Kun tällainen kiinteä aine muodostuu, jäähdytyksen kinetiikka säätelee. Jos se on hidas, niin pitkän kantaman että lyhyen kantaman järjestys voidaan asettaa, siemenkiteet muodostuvat ja niistä saadaan erittäin tilattu rakenne (kiderakenteen hila). Esimerkki: tämä on tyypillinen tulos, kun teet yhdisteestä kylläisen liuoksen ja jätät dekantterilasiin koskemattomana, häiriöttömänä niin kauan kuin mahdollista. Kristallit kaatuvat siitä.

Jos kiinteytymisen kinetiikka mistä tahansa syystä on nopea, niin vain lyhyen kantaman järjestys (eli ensisijaiset vuorovaikutukset, kuten kovalenttiset ja / tai ioniset sidokset) asettuu sisään. Tuloksena on amorfinen kiinteä aine.


Vastaus 3:

Kiinteää ainetta muodostuu kiinteytymisessä ja kiteytymisessä. Tärkein ero on se, että kiteytyessä atomit tai molekyylit on järjestetty hyvin organisoituun rakenteeseen kiteiden muodostamiseksi. Kiteytyminen voi tapahtua liuoksesta, jäätymisestä tai saostumisesta kaasumaisesta muodosta. Kiinteistyminen on vaihemuutos aineessa nesteestä kiinteään, kun se saatetaan jäätymispisteeseen. Hidas jäätyminen voi myös tuottaa kiteitä.