Onko mitään eroa karkaisun ja karkaisun välillä?


Vastaus 1:
  • Karkaisu ja karkaisu ovat osa lämpökäsittelyprosessia. Lämpökäsittelyprosessi: - Lämpökäsittely on metallien lämmitys ja jäähdytys niiden fysikaalisten ja mekaanisten ominaisuuksien muuttamiseksi antamatta sen muuttaa lämpökäsittelyn muotoa. Lämpökäsittelyn voidaan sanoa olevan menetelmä materiaalien lujittamiseksi, mutta sitä voidaan käyttää myös joidenkin mekaanisten ominaisuuksien muuttamiseen, kuten muovattavuuden, työstön parantaminen jne. Yleisin sovellus on metallurginen, mutta lämpökäsittelyä voidaan käyttää myös lasin, alumiinin valmistukseen , terästä ja monia muita materiaaleja. Lämpökäsittelyprosessi sisältää lämmityksen tai jäähdytyksen käytön, yleensä äärimmäisiin lämpötiloihin halutun tuloksen saavuttamiseksi. On erittäin tärkeää, että valmistusprosessit eivät vain auta valmistusprosessia, vaan voivat myös parantaa tuotetta, sen suorituskykyä ja ominaisuuksia monin tavoin.Karkaisu: - Kovettuminen on metallintyöstöprosessi, jota yleensä käytetään parantamaan tiettyjen materiaalien kovuutta. Tämän käsittelyn käyttö johtaa mekaanisten ominaisuuksien paranemiseen samoin kuin kovuusasteen lisäämiseen, jolloin saadaan kovempi, kestävämpi esine. Seokset kuumennetaan materiaalin kriittisen muuntumislämpötilan yläpuolelle, sitten ne jäähdytetään riittävän nopeasti, jotta pehmeä lähtömateriaali muuttuu paljon kovemmaksi ja vahvemmaksi rakenteeksi.Juuristus on osa kovettumisprosessiaJuuristus: - Jyrsinnässä materiaali lämmitetään sopivaan lämpötila ja jäähdytetään sitten vedessä tai öljyssä kovettuakseen täyteen kovuuteen terästyyppien mukaan.Materiaali kuumennetaan sopivaan lämpötilaan kovettukseen, sitten jäähdytetään nopeasti upottamalla kuuma osa vettä, öljyä tai muuta sopivaa nestettä materiaalin muuntamiseksi täysin kovettuneeseen rakenteeseen. Osat, jotka sammutetaan, on yleensä vanhennettava, karkaistu tai jännitystä vähennettävä, jotta saavutetaan asianmukainen sitkeys, lopullinen kovuus ja mittapysyvyys. Lejeeringit voidaan ilmajäähdyttää tai jäähdyttää jäähdyttämällä öljyssä, vedessä tai muussa nesteessä riippuen lejeeringin määrästä. materiaalin elementit ja saavutettavat lopulliset mekaaniset ominaisuudet. Karkaistu materiaalit karkaistaan ​​niiden mittapysyvyyden ja lujuuden parantamiseksi.

Kiitos.

Kuvalähde: Google Image


Vastaus 2:

Karkaisu on prosessi, jossa materiaalin kovuus kasvaa sen vetolujuuden myötä ja taipuisuus vähenee. Se voidaan tehdä monin tavoin, ei vain sammuttamalla. Kylmätyöstö ei ole lämpökäsittely, mutta se myös tekee materiaalista kovaa kovettuessaan.

Samoin sammutus on myös tapa tehdä materiaalista kovaa ja sitä käytetään vain hiiliteräksissä (ei ruostumattomissa teräksissä alhaisen hiili / kromi -suhteen takia). Tässä prosessissa tarvitaan nopea sammutus, jotta diffuusiota ei tapahdu ja leikkaamalla muuttunut lopullinen rakenne on martensiitti (BCT), joka on teräksen kovin rakenne ja erittäin hauras; Lisäksi sen ominaisuuksia voidaan muuttaa karkaisemalla.

Hiilentäminen on myös kovettuva prosessi, jossa teräksen pinta kovettuu muuttamalla pintakerros martensiittiksi.


Vastaus 3:

Kyllä, koska molemmat ovat täysin erilaisia ​​asioita. Karkaisu on erittäin nopeaa jäähdytystä, kun taas karkaisu saattaa sisältää yhden tai useamman prosessin, jotka lisäävät materiaalin lujuutta. Teräksessä karkaisu tarkoittaa yleensä kovettamista, vaikka se ei esimerkiksi esimerkiksi Al-5-prosenttista Cu-lejeerinkiä (painoprosentteina).