Onko yrityksen, yrityksen, organisaation ja yrityksen välillä eroa?


Vastaus 1:

Yritys on laajin termi, joka tyypillisesti kuvaa laillisesti rekisteröityä yritystä.

Yritys kuvaa yleensä yritystä ammatillisissa palveluissa, kuten liikekonsultointi, lakiasiaintoimisto, yksityinen sijoitusyhteisö, arkkitehtuurikäytäntö tai CPA.

Organisaatiota käytetään tyypillisesti kuvaamaan yritystä toimivana toimintayksikkönä, jolla on rakenne, prosessit ja teknologiainfrastruktuuri, ja sen inhimillinen pääoma on kaiken johtaminen.

Yritystoiminta on termiä suurelta osin synonyymi kaikille näille termeille, mutta sitä käytetään usein viitaamaan koko kokonaisuuteen laajasti hajautettuna järjestelmänä puhuttaessa koko org: sta kuin yhdestä yksiköstä. Esimerkki: "Otetaanko tämä CRM (asiakassuhteiden hallinta) -järjestelmä käyttöön yrityksessä vai vain markkinoinnissa ja myynnissä?"

Tämän monimutkaisuus on se, että näitä termejä käytetään törkeästi. Kuten monet asiat yrityksessä, on todellakin vähän jaettua sanastoa, joka auttaa kaikkia pitämään nämä termit suorana.