Onko teollisuustekniikassa, johtamistieteessä ja operatiivisessa tutkimuksessa eroa?


Vastaus 1:

TAI- ja MS-tapauksissa se on ero ilman eroa. Tiede sai alkunsa toisen maailmansodan aikana, kun useita älykkäitä ammatteja monilta tieteenaloilta koottiin yhteen parantamaan operatiivisia ongelmia, kuten saattueiden suojausta, puolustusmateriaaleja ja strategiaa - joita kutsutaan ”operatiiviseksi tutkimukseksi”. Sodan jälkeen kurinalaisuuden todettiin olevan korvaamaton ratkaistaessa liiketoiminnan ongelmia, tunnetuimmin George Danzigin muotoilemassa kuljetusongelmassa: löytää halvimmat kuljetuskustannukset, koska kapasiteetti ja kustannukset ovat rajatut. Nimi lyhennettiin ”Operations Research” ja muutettiin myöhemmin osaksi “Management Science”.

Teollisuustekniikka käytti heuristisia menetelmiä tehokkuuden ja muiden parannusten löytämiseksi pääasiassa valmistuksessa… tehokkuusasiantuntijoiden käsite. OR / MS sovelsi myös heuristiikkaa, mutta päätavoitteena oli löytää optimaaliset ratkaisut, ei vain marginaaliset parannukset.