Mitä eroa orgaanisessa kemiassa on betaiinin ja Zwitterionin välillä?


Vastaus 1:

Betaiini on itsessään kahtaisioni, mutta kaikki kahtaisosit eivät ole betaiineja (kaikki villakoirat ovat koiria, mutta kaikki koirat eivät ole villakoiria). Betaiinit ovat erityinen kahtaisionioni, jossa on negatiivisesti varautunut karboksyyliryhmä ja kvaternäärinen ammonium- tai fosfoniumkationi, johon ei ole kiinnitetty vetyjä.

Mahdollisesti yleisimmät kahtaisionit ovat aminohappojen valmistamia. Ero on siinä, että amiineihin on kiinnittynyt kaikki vedyt ja ne protonoidaan positiivisiksi ammoniumioneiksi.

Joten mikä erottaa betaiinit muista kahtaisioneista, on, että amiinien amiiniryhmät ovat positiivisesti varautuneita kiinnittyneiden hiiliryhmien vuoksi ja useimmissa muissa kahtaisissa ionissa on amiineja, jotka ovat positiivisesti varautuneita kiinnittyneiden vetyatomien takia.