Sen lisäksi, että myelinoidut hermosolut peitetään myeliinivaipan kanssa ja myelinoimattomat neuronit eivät ole, mikä ero on niiden välillä?


Vastaus 1:

Heillä on monia eroja tämän rasvaisen myeliinivaipan seurauksena. Myeliinivaipan tehtävänä on estää sähköisen impulssin katoaminen, lisätä toimintapotentiaalin nopeutta ja estää toimintapotentiaalin etenemistä takaisin sellaisenaan.

Myeliinivaippa koostuu schwann-soluista ja tarjoaa sähköeristyksen, estäen siten impulssin menetyksen. Schwann-solujen välillä on aukkoja, joita kutsutaan Ranvier-solmuiksi, jotka ovat ainoat paikat, joissa depolarisaatio voi tapahtua (johtuen Na +: n pääsyyn soluun). Tämä tarkoittaa, että depolarisaatio hyppää yhdestä solmusta toiseen 0,5 millisekunnin välein suolapitoisen johtavuuden kautta, mikä lisää johtamisnopeutta. Täten myeliinivaipan läsnäolo estää impulssin menetyksen ja lisää impulssin etenemisnopeutta aksonia pitkin. Kun depolarisaatio leviää yhdestä solmusta toiseen, erityiset jännitteestä riippuvat hilatut K + -kanavat avautuvat solmussa, jossa depolarisaatio on tapahtunut 0,5 millisekuntia aikaisemmin ja erityiset jännitteestä riippuvat hilatut Na + -kanavat sulkeutuvat, joten K + diffundoitui solusta ulos sähkökemiallisen gradientin tuloksena. solun sisäpuolella tulee merkittävästi negatiivisemmaksi suhteessa ulkopuolelle (koska tämä spesifinen kohta), kalvo on hyperpolarisoitunut. Seuraavaksi nämä erityiset jännitteestä riippuvat portitut K + -kanavat sulkeutuvat ja epäspesifiset kationikanavat avautuvat, mikä johtaa K +: n diffundoitumiseen soluun sähkökemiallisen gradientin alapuolella, mikä aiheuttaa aksonin lepopotentiaalin (noin -70 mV) palautumisen. Aksonin lepopotentiaalin palautumisaste solmussa depolarisaation jälkeen tunnetaan tulenkestävänä ajanjaksona, joka kestää noin 5 millisekuntia, estäen siten impulssin etenemisen takaisin tulokseksi, koska depolarisaatio voi tapahtua vain solmussa se on lepopotentiaalissa / jolla on erityinen potentiaaliero (siten varataan negatiivisesti ulkopuolelle nähden) ja 0,5 millisekuntia on lyhyempi kuin tulenkestävän jakson 5 millisekuntia. Tämä on välttämätöntä impulssin suunnan ja nopeuden ylläpitämiseksi. Suolajohtava johtavuus / myelinaatio mahdollistaa impulssin siirron / etenemisen neuronilla nopeudella 200 m / s


Vastaus 2:

Myelinaatio lisää hermo- tai aivoimpulssien nopeutta Aivojen ulkopuolella olevissa soluissa Schwann-solut suorittavat sen. Aivoissa oligodendrosyyttien nimeltään glia-solutyyppi helpottaa tätä. Lukemani useista lähteistä viittaa siihen, että suuremmat aksonit, pitkät hermokuidut, jotka kuljettavat sähköisiä impulsseja, todennäköisemmin myelinoituvat. Vaarantaisin arvata, että tämä on evoluution seurausta. Myelinaatio parantaa hermojen siirtonopeutta ja tällä ominaisuudella on evoluutio-etu. Mielenkiintoista on, että toisin kuin kokonaan peitetyt sähköjohdot, niiden välissä aukot myelinoidussa aksonissa, jota kutsutaan Ranvier-solmuiksi. Ne voivat reagoida natriumiin ja natriumin vapautuminen on miten glia-solut stimuloivat toisiaan. Voi olla, että glia-solut edistävät hermoviestintää tällä tavalla, vaikka se on spekulointini ja ei perustu mitä luin