200 pF kondensaattori ladataan potentiaalieroon 100 volttia. Sen levyt kytketään sitten yhdensuuntaisesti toiseen kondensaattoriin ja levyjen välinen potentiaaliero putoaa 60 voltiin. Mikä on toisen kapasitanssin kapasitanssi?


Vastaus 1:

Käytämme kondensaattorin yhtälöä:

Q = C. V

Missä Q on varaus, C kapasitanssi ja V jännite.

Q0 = C0. V0, jossa C0 on 200pF ja V0 on 100V

Kun yhdistämme kondensaattorit rinnakkain, tasaamme jännite kahdessa, siksi:

V = Q / C ==> Q0 '/ C0 = Q1 / C1

Missä Q0 'on 200pF-kondensaattorin varaus toisen kytkemisen jälkeen ja Q1 ja C1 ovat homologiset.

Tiedämme myös, että kokonaismaksu on säilynyt, joten:

Q0 = Q0 '+ Q1

Ja tiedämme, että Q0 '= C0. V1, missä V1 = 60 V

Meillä on kolme yhtälöä ja kolme tuntematonta Q0 ', Q1 ja C1. Voit mennä eteenpäin ja ratkaista se ja lyödä sitten vakioiden arvot.

Onnea!